Návod na instalaci standardního serva do Mini Inferna

Protože se začínají množit dotazy na tento problém, dovoluji si vytvořit stručný a jasný návod.

Co budete potřebovat:

Předělání standardního serva na servo se 4 žilami pro originální elektroniku do Mini Inferna je vcelku banální záležitost, nicméně je potřeba vědět co přesně se má udělat. Držák i páku na servo HiTec najdete mezi náhradními díly vašeho Mini Inferna.

Nejdříve pár slov, proč se to vůbec musí udělat tak "složitě". Standardní servo obsahuje uvnitř destičku s plošnými spoji a elektronickými prvky. Říkají servu kde zrovna je, kam se má otočit a podobně. U původního serva v Mini Infernu tato destička chybí, protože je již v krabičce kombinovaného regulátoru/přijímače. Proto má servo v Mini Infernu 4 žíly - prvek v přijímači/regulátoru dělá to samé, co destička, ale logicky k tomu potřebuje čtvrtou žílu.

Jediné, co je třeba udělat, je odpájet onu destičku a správně naletovat 4 žilový kabel ke káblíkům, co budou vyčuhovat ze serva bez destičky. Těchto káblíků bude 5.

Postupujte následovně:

  1. Rozmontujte staré servo (4 žilové) a odpájejte od něj celý kabel i s konektorem.
  2. Rozmontujte nové servo (3 žilové) a velice OPATRNĚ odpájejte destičku i s 3 žilovým kabelem od zbytku serva. Doporučuji mikropáječku nebo klidně i trafopáječku, ale použijte pájecí smyčku s hrotem. Kontakty jsou velmi malé. Odpájíte tedy 5 káblíků vedoucích do destičky (hnědý, oranžový, zelený, žlutý, červený), viz druhý pohled do nového serva.
  3. Destičku i se 3 žilovým kabelem si schovejte pro případ, že budete chtít servo přepájet zpátky, např. když koupíte novou elektroniku.
  4. Nyní spájejte kabely čouhající z nového serva (je jich 5) se 4 žilovým kabelem, který jste odpájeli ze starého serva, viz detail spájených kabelů. Pouze jeden spoj bude tvořen třemi káblíky, jinak to bude jeden na jednoho.
  5. V případě, že se nyní servo otáčí na opačnou stranu, přesuňte na vysílačce trim pro zatáčení do opačné polohy.
Detail spájených kabelůPrvní pohled do nového servaDruhý pohled do nového serva
Servo HiTec 81MG kabely Rozdělané servo HiTec Rozdělané servo HiTec